Tomasz Bielawski, Namibia. 2011 r. Jezioro Oanob, z bogat� ro�linno�ci�, 90 km na po�udnie od Windhoek.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.