Jan Borkowski, Warszawa Agnieszki Osieckiej. lata 60. Letnie pejza�e nadwi�la�skie - Z bia�ym ptakiem.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.