Jan Borkowski, Warszawa Agnieszki Osieckiej. lata 60. Jesienne pejza�e podwawerskie. Gdzie� na wa�ach z Jaros�awem Abramowem.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.