Jan Borkowski, Warszawa Agnieszki Osieckiej. lata 60. Jesienne pejza�e podwawerskie. Ze szklaneczk�.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.