brak, Kij�w przed I wojn� �wiatow�. 1900-1914. Ul. Rodu Wo�odomirskich. Widok w kierunku placu Cara (ob. pl. Europejskiego). W �rodku budynek Filharmonii Narodowej Ukrainy.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.