brak, Kij�w przed I wojn� �wiatow�. 1900-1914. Pad�. Na pierwszym planie ko�ci� �w. Miko�aja (zniszczony). Dalej grecki ko�ci� �w. Katarzyny i Katedra Objawienia. W tle ko�ci� �w. Miko�aja i ko�ci� proroka Eliasza.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.