brak, Kampania na Zachodzie oczami niemieckich fotoreporter�w. Francja. Lasek Compiegne. Wn�trze wagonu Marsza�ka Focha w kt�rym w 1918 i 1940 roku podpisano bezwarunkow� kapitulacj� Niemiec (1918) i Francji (1940).
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.