Kresy II Rzeczpospolitej. 1920-1939. Lw�w. Katedra ormia�ska pw. Wniebowzi�cia Naj�wi�tszej Marii Panny we Lwowie. Dziedziniec Po�udniowy. Widok na Grot� M�ki Pa�skiej.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.