brak, Kampania na Zachodzie oczami niemieckich fotoreporter�w. �o�nierze niemieccy w czasie za�adunku kamienia s�u��cego do odbudowy zniszczonych dr�g.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.