brak, Polska na fotografiach z lat 1965 - 1975. Toru�. Wn�trza Muzeum Miko�aja Kopernika.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.