brak, Toru� na fotografiach z lat 50. Gmach Wydzia�u Nauk Historycznych Uniwersytetu Miko�aja Kopernika (tzw. Harmonijka). Widok od Fosy Staromiejskiej.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.