brak, Toru� na fotografiach z lat 50. Plac Teatralny. Gmach Dyrekcji Okr�gowej Kolei Pa�stwowych. (ob. Siedziba Sejmiku Wojew�dzkiego).
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.