brak, Tr�jmiasto na fotografiach z lat 60. Gdynia. Skwer Ko�ciuszki. Widok na gmach Dow�dctwa Marynarki Wojennej PRL i Pomnik Wdzi�czno�ci Armii Radzieckiej .
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.