brak, Warmia i �u�awy na fotografiach z lat 50. Mor�g. Drogowskaz na ul. gen. D�browskiego. W tle wie�a ko�cio�a p.w. Aposto�ow Piotra i Paw�a.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.