Kresy II Rzeczpospolitej. 1920-1939. Lw�w. Katedra ormia�ska pw. Wniebowzi�cia Naj�wi�tszej Marii Panny we Lwowie. Fragment dziedzi�ca po�udniowego.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.