brak, Polska na fotografiach z lat 1965 - 1975. Frombork. Wzg�rze klasztorne. Po lewej fragment wie�y Radziejowskiego.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.