brak, Pieniny, Podhale i Beskidy na fotografiach z lat 1955 - 1960. �opuszna. O�tarz g��wny w ko�ciele parafialnym pw. �wi�tej Tr�jcy i �w. Antoniego Opata.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.