brak, Pieniny, Podhale i Beskidy na fotografiach z lat 1955 - 1960. Nowy Targ. Ulica Ko�cielna. Widok w kierunku barokowej dzwonnicy ko�cio�a �w. Katarzyny Aleksandryjskiej.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.