brak, Kujawy. Lata 50. Ciechocinek. Budynek Dyrekcji Zak�adu Uzdrowiskowego. Widok z ulicy Tadeusza Ko�ciuszki.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.