brak, Kujawy. Lata 50. Brze�� Kujawski. Ko�ci� �wi�tego Stanis�awa Biskupa. Drzwi do �wi�tynii.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.