brak, Kujawy. Lata 50. Bydgoszcz. Aleja 1 Maja (dzisiaj ul. Gda�ska) na wysoko�ci placu Wolno�ci. Widok na neobarokow� kamienic� J. �wi�cickiego.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.