brak, Kujawy. Lata 50. W�oc�awek. Bazylika katedralna Wniebowzi�cia Naj�wi�tszej Maryi Panny. Sarkofag biskupa Piotra z Bnina w kaplicy �w. J�zefa.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.