brak, Kujawy. Lata 50. Bydgoszcz. Plac Wolno�ci. Gmach dawnego Gimnazjum Kr�lewskiego. (Obecnie siedziba Liceum og�lnokszta�c�cego im. C.K. Norwida)
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.