brak, Kujawy. Lata 50. Bydgoszcz. Portal Ko�cio�a Klarysek Wniebowzi�cia Naj�wi�tszej Maryi Panny.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.