brak, Warszawa na fotografiach z lat 1900 - 1915. Ulica Freta. Widok z ulicy Nowomiejskiej w kierunku Nowego Miasta. Na pierwszym planie z lewej budynek dawnego Szpitala �w. Ducha. Za nim ko�ci� �w. Ducha.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.