Polska XX wieku na fotografiach stereoskopowych. 1911 r. Skauci w zaborze rosyjskim. Portret Alojzego Pawe�ka. Jednego z za�o�ycieli 1 Warszawskiej Dru�yny Harcerskiej im. Romualda Traugutta
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.