brak, Polska na fotografiach z lat 1965 - 1975. ��czyca. Muzeum Regionalne. Diab�y ��czyckie. Rze�by Ignacego Kami�skiego.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.