brak, Austro-W�gry na fotografiach z lat 1900 - 1910. Wiede�. Kolumna dzi�kczynna przed ko�cio�em �w. Ulrika. Widok od strony Burgasse.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.