brak, Austria 1950 - 1960. Wiede�. Jeden z gmach�w u�yteczno�ci publicznej zbudowanych po II wojnie �wiatowej.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.