brak, Austria 1950 - 1960. Wiede�. Gmach Wiede�skiej Opery Pa�stwowej. Widok ze skrzy�owania ulic K�rntner Ring i K�rntner Strasse.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.