brak, Warszawa na fotografiach z lat 1900 - 1915. Plac na Rozdro�u. Po prawej po�udniowe wej�cie do Parku Ujazdowskiego. W tle kopu�a ko�cio�a �w. Aleksandra na placu Trzech Krzy�y.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.