brak, Warszawa na fotografiach z lat 1900 - 1915. �o�nierze rosyjscy wzi�cie do niewoli przez Niemc�w maszeruj� ulic� Nowy �wiat na wysoko�ci ulicy �wi�tokrzyskiej.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.