brak, Warszawa na fotografiach z lat 1900 - 1915. Procesja Bo�ego Cia�a na Krakowskim Przedmie�ciu. Widok z okna kamienicy nr 23 w kierunku Placu Zamkowego. Na pierwszym planie tramwaj skr�caj�cy w ulic� Tr�back� zmierzaj�cy w kierunku placu Teatralnego.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.