Karlove Vary i O�omuniec na fotografiach z lat 50. Karlove Vary. pl. Wolno�ci (n�m�st� Svobody). Na pierwszym planie stara "Kolumnada wiosenna" (V��deln� kolon�da). W tle ko�cio� �w. Marii Magdaleny.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.