Zbigniew Szczypka, Warszawa prze�omu lat 50. i 60. w obiektywie Zbigniewa Szczypki. Prace zwi�zane z budow� k�adki dla pieszych, spinaj�cej Al. Jerozolimskie z Chmieln�. Zdj�cie zrobione zza szyby.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.