Czechos�owacja. Praga. lata 30. Praga. ul. Ko�n�. Tablica pamiatkowa nad wej�ciem do domu, w kt�rym urodzi� si� Erwin Kosch.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.