Zbigniew Szczypka, Warszawa prze�omu lat 50. i 60. w obiektywie Zbigniewa Szczypki. Wielka Woda 1962r. widoczny rekordowy poziom wody u ko�ca podpory mostowej. Zalane ostrze�enie ?Strze� si� poci�gu? Jab�onowskiej Kolejki W�skotorowej zlikwidowanej w 1956r.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.