Hermann Schoepf, Praga na fotografiach propagandowych z okresu II wojny �wiatowej. 1943 r. Praga. ul. Ryt��sk�. Teatr Stanowy przy Targu Owocowym. Teatr zosta� zbudowany w latach 1781-1783 wed�ug projektu Antona Haffeneckera we wsp�pracy z Sebastianem K�niglem. Jego fundatorem by� hrabia Franz Anton von Nostitz-Rieneck. W 1787 Wolfgang Amadeusz Mozart osobi�cie dyrygowa� tu swoj� specjalnie skomponowan� oper� "Don Giovanni". W latach 1813-1816 kapelmajstrem teatru by� Carl Maria von Weber.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.