Zbigniew Szczypka, Warszawa prze�omu lat 50. i 60. w obiektywie Zbigniewa Szczypki. Ko�ci� Przemienienia Pa�skiego Ojc�w Kapucyn�w. Zbudowany wed�ug projektu Tylmana z Gameren. Widok od strony Trasy W-Z.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.