Hermann Schoepf, Praga na fotografiach propagandowych z okresu II wojny �wiatowej. 1943 r. Praga. Nawa g��wna ko�cio�a �w. Jakuba. Jedna z najwi�kszych praskich �wi�ty�, pierwotnie gotycka, przebudowana w okresie baroku.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.