Hermann Schoepf, Praga na fotografiach propagandowych z okresu II wojny �wiatowej. 1943 r. Praga. Wn�trze p�nogotyckiej Sali W�adys�awowskiej na Zamku Praskim. Komnata autorstwa Benedykta Rietla powsta�a za panowania W�adys�awa II w roku 1502, a jej wymiary to: d�ugo�� 62 m, szeroko�� 16 m, wysoko�� 15 m.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.