Hermann Schoepf, Praga na fotografiach propagandowych z okresu II wojny �wiatowej. 1943 r. Praga. Hradczany. Barokowa fontanna z roku 1686 dzie�a Hieronima Kohla na drugim dziedzi�cu Zamku Praskiego.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.