Hermann Schoepf, Praga na fotografiach propagandowych z okresu II wojny �wiatowej. 1943 r. Praga. Wie�a Staromiejska na Mo�cie Karola. Widok z Ko�cio�a �w. Franciszka z Asy�u.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.