Zbigniew Szczypka, Warszawa prze�omu lat 50. i 60. w obiektywie Zbigniewa Szczypki. Widok ul. W�ski Dunaj od ul. Piwnej. W g��bi widoczny fragment strony Barssa ( dawniej zwana Wschodni� albo Praw�). Zabudowa zrekonstruowana zosta�a 1949-53r.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.