Czechos�owacja. 1950-1955 r. Bratys�awa. Hlavn� n�mestie. Muzeum Miasta Bratys�awy.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.