Zbigniew Szczypka, Warszawa prze�omu lat 50. i 60. w obiektywie Zbigniewa Szczypki. Budowa Mostu Gda�skiego. Obraz z g�rnego poziomu mostu. Na pierwszym planie robotnik odbieraj�cy porcj� betonu, w tle d�wig przenosz�cy elementy torowiska.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.