Czechos�owacja. lata 60. Bratys�awa. Muzeum Miasta Bratys�awy. Widok z dziedzi�ca na fragment pierwszego pi�tra dawnego ratusza.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.