Zbigniew Szczypka, Warszawa prze�omu lat 50. i 60. w obiektywie Zbigniewa Szczypki. Plac Zamkowy. Widok od strony ko�cio�a �w. Anny oko�o 1959r.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.