Zbigniew Szczypka, Warszawa prze�omu lat 50. i 60. w obiektywie Zbigniewa Szczypki. Most Gda�ski. Wybudowany w latach 1957-59 wykorzystuj�c niekt�re elementy konstrukcyjne zburzonego Mostu Przy Cytadeli, r�wnie� dwupoziomowego. Most Gda�ski sk�ada si� z dw�ch poziom�w: kolejowego i drogowo-tramwajowego o d�ugo�ci 406,5 m.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.