Zbigniew Szczypka, Warszawa prze�omu lat 50. i 60. w obiektywie Zbigniewa Szczypki. Ko�ci� �w. Antoniego Padewskiego przy ul. Senatorskiej 31/33. Ko�ci� wybudowano najprawdopodobniej wed�ug projektu J�zefa Belottiego. Ko�ci� zosta� odbudowany w latach 1950-56 wed�ug projektu Karola Szyma�skiego.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.